Ry Design er et ungt og hands-on designbyrå

Med ny identitet løfter vi frem Edruss sine sentrale verdier og kjernemisjon om å skape en inkluderende russetid fri for forventninger og drikkepress.

Case: Poden & Boden
Leveranse: nettside

Computer monitor accessory, Flat panel display, Output device, Laptop

SEFF er et eiendomsselskap som eier, utvikler og forvalter bolig- og næringseiendom sentralt i Oslo. I leveransen på den nye nettsiden deres spiller vi på tradisjonelle verdier og fremoverlente visjoner.

Case: SEF Holding
Leveranse: nettside

Portable communications device, Rectangle, Gesture, Font
Portable communications device, Mobile phone, Material property, Telephony, Gesture, Gadget, Font