Ry Design er et ungt og hands-on designbyrå

Med ny identitet løfter vi frem Edruss sine sentrale verdier og kjernemisjon om å skape en inkluderende russetid fri for forventninger og drikkepress.

Case: Poden & Boden
Leveranse: nettside

Computer monitor accessory, Flat panel display, Output device, Laptop

Case: Poden & Boden
Leveranse: Design og nettside

Computer monitor accessory, Flat panel display, Output device, Laptop

Poden & Boden utfordrer forbrukersamfunnet, og gir oss tilgang på en ny måte å kjøpe og selge brukt på. Sammen lagde vi en fresh og informativ nettside som appellerer til en bred målgruppe av både unge thriftere, voksne og poden selv.

Material property, Product, Font
Personal computer, Input device, Space bar, Laptop, Netbook, Peripheral, Touchpad